Fundacja Albatros

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000263522
  • Rok założenia: 2006
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, promocja i organizacja wolontariatu
  • Bukwałd 45a
  • 11-001 Bukwałd
  • Powiat: olsztyński
  • Gmina: Dywity

Jesteśmy grupą pasjonatów i idealistów, która przy wsparciu wielu życzliwych osób i organizacji, poświęca swój czas na leczenie i ratowanie dzikich ptaków. Wraz z latami doświadczania ukształtowały się główne kierunki rozwoju naszej działalności, które skupiły się na trzech zasadniczych celach - leczeniu dzikich ptaków i rozwijaniu ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, edukacji ekologicznej i organizacji wolontariatu przyrodniczego, w tym organizacji interwencji w ratowaniu rannych ptaków.