Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych "Promyk"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000160511
  • Rok założenia: 2003
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia
  • ul. Pasymska 21A
  • 12-100 Szczytno
  • Powiat: szczycieński
  • Gmina: Szczytno

- Wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z upośledzeniem ruchowym i umysłowym. - Pomoc w zakresie rehabilitacji, osobom pokrzywdzonym w wyniku wypadków komunikacyjnych. - Wspomaganie realizacji zadań zakładów rehabilitacyjno-edukacyjnych i Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej w Szczytnie. - Promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. - Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze i podobnej działalności na terenie kraju i za granicą.