Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • Zyndrama z Maszkowic 2
  • 10-133 Olsztyn
  • Powiat: olsztyński
  • Gmina: Olsztyn
  • Osoba kontaktowa: Kornelia Kurowska