Bank Żywności w Olsztynie

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • Bohaterów Monte Cassino 4
  • 10-165 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn