Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • Marka Kotańskiego 1
  • 10-167 Olsztyn
  • Powiat: olsztyński
  • Gmina: Olsztyn
  • Osoba kontaktowa: Bartłomiej Głuszak (Prezes)