Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • Linki 3/4
  • 10-535 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Misją Federacji FOSa jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych poprzez wzajemne wspieranie i reprezentowanie organizacji socjalnych województwa warmińsko – mazurskiego.