Baza NGO

Poniżej znajdą Państwo wykaz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności współpracujących z Samorządem Województwa. 
Zachęcamy również organizacje do samodzielnego dodawania się do bazy.

Jesteś zarejestrowanym użytkownikiem? Dodaj swoją organizację do Bazy NGO!

Fundacja Twin-Med

Bystry, pow. giżycki

Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych

Olsztyn, pow. miasto Olsztyn

Stowarzyszenie "Nasza Wenecja"

Wenecja, pow. ostródzki

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

Gołdap, pow. gołdapski

"Łańcuch Wzajemności"

Krekole, pow. lidzbarski

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie

Kętrzyn, pow. kętrzyński

Stowarzyszenie Integracyjne „Razem”

Elbląg, pow. miasto Elbląg

Bank Żywności w Elblągu

Elbląg, pow. miasto Elbląg

Integracyjny Klub Sportowy „Atak”

Elbląg, pow. miasto Elbląg

Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu

Olsztyn, pow. miasto Olsztyn