Baza NGO

Poniżej znajdą Państwo wykaz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności współpracujących z Samorządem Województwa. 
Zachęcamy również organizacje do samodzielnego dodawania się do bazy.

Jesteś zarejestrowanym użytkownikiem? Dodaj swoją organizację do Bazy NGO!

Fundacja "Przestrzeń sztuki wizualnej"

Olsztyn, pow. miasto Olsztyn

Fundacja "Szalony Krasnolud"

Olsztyn, pow. miasto Olsztyn

Nidzicki Fundusz Lokalny

Kamionka, pow. nidzicki

Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik”

Jedwabno, pow. szczycieński

Fundacja "Dziedzictwo Nasze"

Węgorzewo, pow. węgorzewski

Fundacja dla Rodaka

Olsztyn, pow. miasto Olsztyn

Stowarzyszenie "Węgajty"

Jonkowo, pow. olsztyński

Uczniowski Klub Sportowy "Naki"

Olsztyn, pow. miasto Olsztyn

Stowarzyszenie Jantar

Elbląg, pow. miasto Elbląg

Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia”

Lidzbark Warmiński, pow. lidzbarski

Fundacja Kangoor

Olsztyn, pow. miasto Olsztyn

Fundacja Puszczy Rominckiej

Żytkiejmy, pow. gołdapski

Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”

Piecki, pow. mrągowski

Zakres działania:  działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ,  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ,  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ,  nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Stowarzyszenie „Babki Zielarki”

Lidzbark Warmiński, pow. lidzbarski

Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga

Żytkiejmy, pow. gołdapski

Stowarzyszenie IKE

Miłakowo, pow. ostródzki

Lokalna Grupa Działania "Barcja"

Kętrzyn, pow. kętrzyński

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Kurzętnik, pow. nowomiejski