Nabory do kolejnych Programów MKiDN

Nabory do kolejnych Programów MKiDN
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do czterech programów: Film, Groby i cmentarze wojenne w kraju, Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wspieranie działań muzealnych. Wnioski do wymienionych programów można składać do 29 marca 2019 roku.

Chodzi o następujące programy:

1) Film – celem programu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii oraz jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy. Począwszy od 2019 roku instytucją zarządzającą programem Film jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

2) Groby i cmentarze wojenne w kraju – celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń. Instytucją zarządzająca programem jest Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN.

3) Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów europejskich. Instytucją zarządzająca programem jest Departament Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN.

4) Wspieranie działań muzealnych – celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych. Instytucją zarządzająca programem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Podmiotami uprawnionymi do aplikowania są m.in. organizacje pozarządowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz kościoły i związki wyznaniowe.

Szczegółowe informacje o poszczególnych Programach MKiDN 2019 dostepne są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (uwaga: link otwiera się w tym samym oknie).