Ruszyły konkursy w ramach priorytetów 3 i 4 PROO

Ruszyły konkursy w ramach priorytetów 3 i 4 PROO
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchomiło kolejne konkursy w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO. O dotacje będą mogły ubiegać się lokalne organizacje strażnicze, media obywatelskie oraz think tanki obywatelskie. Nabór wniosków do 26 marca.

Dzisiaj o godzinie 12:00 rozpoczął się nabór wniosków w ramach Priorytetu 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz Priorytetu 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich programu PROO. Zapraszamy do udziału w konkursach!

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne, a także wspieranie rozwoju porozumień/platform współpracy.

Najważniejsze informacje:

  • termin składania wniosków upływa: 26 marca 2019 r. o godz. 12.00,
  • wnioski należy składać przez System Obsługi Dotacji,
  • zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.,
  • dotacje dla zadań dotyczących Priorytetu 3 wynoszą od 20 000 zł do 200 000 zł,
  • w przypadku Priorytetu 4 można ubiegać się maksymalnie o 300 000 zł,
  • brak wymogu wkładu własnego.

Więcej szczegółów:

Masz pytania? Skontaktuj się z NIW-CRSO:

  • mail: proo@niw.gov.pl
  • telefon: 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 15.00)