Program "Europa dla Obywateli" - spotkania informacyjne

Program
W drugiej połowie stycznia w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu odbędą się spotkania informacyjne, przybliżające zainteresowanym osobom i organizacjom zasady ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkań przekazane zostaną informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań oraz terminach konkursu wniosków w 2019 roku.

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków, których termin upływa 1 lutego (Pamięć o historii Europy, Partnerstwo Miast) oraz 1 marca 2019 roku (Sieci Miast),  Punkt Kontaktowy programu “Europa dla obywateli” zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych.

Najbliższe spotkania odbędą się:

17 stycznia w Warszawie
22 stycznia we Wrocławiu
23 stycznia w Poznaniu

Celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania przekazane zostaną informacje o celach, założeniach, priorytetach oraz rodzajach działań w ramach programu oraz harmonogram na 2019 rok.

Ramowy program szkolenia: godz. 11.00-15.00 (godziny mogą ulce zmianie) zawiera m.in. informacje ogólne o programie, typy działań projektowych i zasady ich finansowania, informacje o wniosku i sposobie jego wypełnienia, a także zasady finansowe programu.

Szczegóły dotyczące programu oraz formularze rejestracyjne znajdują się w zakładce „Szkolenia”.

Spotkania informacyjne organizowane przez Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli”, realizowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji Europejskiej.

 

Punkt Kontaktowy “Europa dla obywateli” w Polsce

Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa

+48 22 447 61 16

+48 22 447 61 74

edo@iam.pl