Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w styczniu 2019

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w styczniu 2019
Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Warmińsko-Mazurskim zapraszają do korzystania z bezpłatnych porad. W styczniu 2019 roku odwiedzą 9 kolejnych miejscowości w województwie - podczas ich dyżurów będzie można uzyskać informacje o organizowanych konkursach, zasadach ubiegania się o wsparcie itp.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi:

  • ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich,
  • przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy,
  • poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
  • przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie,
  • przekażą dane kontaktowe do instytucji, które przyznają dotacje,
  • wesprą Cię w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie (pamiętaj, że pracownik PIFE nie napisze wniosku za Ciebie, objaśni natomiast, jak przygotować taki dokument),
  • pomogą w realizacji i rozliczeniu Twojego projektu – służą wiedzą dotyczącą dokumentów, procedur i terminów,
  • pomagają beneficjentom ostatecznym (czyli np. osobom chcącym wziąć udział w szkoleniach lub stażach finansowanych z Funduszy) w znalezieniu odpowiedniego projektu.

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich odbędą się:

4 stycznia 2019 r.

Urząd Miejski w Miłakowie
14 - 310 Miłakowo, ul. Olsztyńska 16
godziny dyżuru: 10:00-13:00

16 stycznia 2019 r.
Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14-420 Młynary, ul. Dworcowa 29
godziny dyżuru: 11:45 - 14:30

18 stycznia 2019 r.
Urząd Gminy Pozezdrze
11-610 Pozezdrze, ul. 1 Maja 1a
godziny dyżuru: 8:30-11:30

Urząd Gminy Kruklanki
11-612 Kruklanki, ul. 22 lipca 10
godziny dyżuru: 12:00-15:00

Urząd Gminy w Jedwabnie
12-122 Jedwabno, ul. Warmińska 2
godziny dyżuru: 9:00-13:00

24 stycznia 2019 r.
Urząd Miejski w Piszu
12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5
godziny dyżuru: 9:15-12:15

28 stycznia 2019 r.

Urząd Gminy w Wieliczkach
19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53
godziny dyżuru: 7:30-10:00

Urząd Gminy w Kalinowie
19-314 Kalinowo, ul. Mazurska 11
godziny dyżuru: 10:30-13:00

29 stycznia 2019 r.
Urząd Miasta i Gminy w Pieniężnie
14-520 Pieniężno ul. Generalska 8
godziny dyżuru: 10:00-13:00