COP Elbląg zaprasza na szkolenie z zakresu pisania projektów

COP Elbląg zaprasza na szkolenie z zakresu pisania projektów
Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń oraz fundacji z Elbląga na bezpłatne szkolenie dotyczące pisania projektów, które odbędzie się w dniach 19-20 grudnia 2018 w siedzibie Stowarzyszenia ESWIP przy ul. Związku Jaszczurczego 17.

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu i warsztatów co umożliwi uczestnikom rozwinięcie umiejętności diagnozowania problemów, określania celów, rozeznawania sposobów ich realizacji, rozwiązywania problemów, planowania ujętych w projekcie działań oraz tworzenia budżetu na ich realizację.


Czas trwania szkolenia:
19 grudnia godz.: 8:00-13:30 (z przerwami), 20 grudnia godz.: 8:00-15:45 (z przerwami). 
 

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

Godzina

Temat

08.00-10.00

 1. Powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie celów szkolenia.
 2. Zebranie oczekiwań, ustalenie zasad pracy.
 3. Czym jest projekt, czym jest wniosek?

10.00-10.15

Przerwa kawowa

10.15-11.45

Droga wniosku, cykl projektu, planowanie projektu

11.45 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 -13.30

Metodologia tworzenia projektu: drzewo problemów.

13.30

Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II

Godzina

Temat

08.00-10.00

Metodologia tworzenia projektu:

 • Zasady tworzenia opisu problemu
 • Opis grupy docelowej
 • Opis działań.

10.00-10.15

Przerwa kawowa

10.15-12.00

Metodologia tworzenia projektu:

 • Ewaluacja projektu, rezultaty.
 • Opis potencjału projektodawcy;

 

12.00 – 12.15

Przerwa kawowa

12.15-13.45

 1. Metodologia tworzenia projektu:
 • Harmonogram projektu.
 • Budżet.
 • Najważniejsze aspekty związane z dokumentacją projektu.
 1. Najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie

13.45 – 14.00

Przerwa kawowa

14.00 – 15.45

 1. Podejmowanie inicjatyw – czy warto?
 2. Możliwości finansowania inicjatyw
 3. Podsumowanie szkolenia

15.45

Zakończenie szkolenia.

 

Trener:
Szkolenie przeprowadzi Dagmara Bielawska - ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, wniosków aplikacyjnych (autorka i współautorka ponad 200 projektów),  realizacji i rozliczania projektów, oraz ich koordynator. Wieloletni pracownik Stowarzyszenia ESWIP i ekspert w dziedzinie organizacji pozarządowych, współpracy samorządu z III sektorem, Wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu oraz Wiceprezes Spółki AD REM.

Zgłoszenie:
Udział w szkoleniu należy zgłaszać do 14 grudnia 2018 (piątek) wypełniając formularz (do pobrania tutaj).

Organizator zapewnia uczestnikom napoje oraz słodki poczęstunek (bez obiadu).

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin. Nie pojawienie się na szkoleniu osoby zakwalifikowanej, bez uprzedniej informacji o niemożności przybycia, skutkować będzie tym, że kandydat na kolejne szkolenie będzie brany pod uwagę jako ostatni.