Ankieta na temat rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Ankieta na temat rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Pełnomocniczka Wojewody Łódzkiego ds. społeczeństwa obywatelskiego prowadzi badania na temat rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Do udziału w badaniu zaprasza również organizacje pozarządowe mające siedzibę w województwie warmińsko-mazurskim.

Ażeby wziąć udział w badaniu, wystarczy załączoną niżej ankietę wypełnić i odesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: magkaspr@uw.olsztyn.pl albo w formie papierowej dostarczyć do Pani Magdaleny Kuriata (Gabinet Wojewody Warmińsko-Mazurskiego). Ankieta będzie też zbierana podczas spotkania na temat Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, które odbędzie się 17 grudnia 2018 r. w godzinach 11.00-13.00 w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (sala konferencyjna nr 160).

Ankieta ma anonimowy charakter. Celem badania jest zebranie opinii na temat społeczeństwa obywatelskiego w poszczególnych województwach. Pozyskane w ten sposób dane zostaną wykorzystane wyłącznie do zbiorczych opracowań, zestawień i analiz statystycznych i będą przedstawione podczas konferencji nt. społeczeństwa  obywatelskiego organizowanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.


Załączone pliki: