Konferencja „Współpraca Nauki - Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach"

Konferencja „Współpraca Nauki - Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na regionalną konferencję „Współpraca Nauki - Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”, która odbędzie się 7 grudnia 2018 roku w Olsztynie. W bogatym programie spotkania przewidziano indywidualne wystąpienia wielu interesujących osób - praktyków przedsiębiorczości, a także panel dyskusyjny z ich udziałem.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli środowiska biznesu i nauki, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur. Główną ideą spotkania jest przedstawienie sieci powiązań nauki i biznesu z ekonomią społeczną oraz wskazanie możliwości współpracy na poziomie regionalnym pomiędzy tymi sektorami. Wzajemne budowanie międzysektorowej relacji na gruncie biznesu – ekonomii społecznej – nauki ma istotny wpływ na efektywne tworzenie nowych miejsc pracy, rozwiazywanie problemów socjalnych oraz zrównoważony rozwój naszego regionu.

Konferencja będzie okazją do dialogu, który pozwoli na wzajemną wymianę informacji i doświadczeń. Podczas spotkania zostanie przeprowadzony panel dyskusyjny z udziałem prelegentów dotyczący współpracy nauki, biznesu i ekonomii społecznej.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Czas i miejsce: 7 grudnia 2018 r., ERANOVA Miejsce Kreatywnej Aktywności przy al. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie

9:30-10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10:00-10:05 Uroczyste otwarcie konferencji marszałek województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie
10:05-10:20 Rola samorządu województwa w rozwoju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach, Wiesława Przybysz - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie
10:20-10:40 Biznes zaangażowany społecznie na przykładzie działalności IKEA Industry Poland Sp. z o.o., przedstawiciele IKEA Industry Poland Sp. z o.o. - Oddział w Lubawie
10:40-11:10 Budowanie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi, a biznesem -ekspert zewnętrzny
11:10-11:30 Możliwości współpracy nauki z sektorem ekonomii społecznej w regionie na przykładzie kierunku Turystyka i Rekreacja UWM w Olsztynie, dr Jarosław Klimczak - prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
11:30-11:45 Kooperacja biznesu z podmiotami ekonomii społecznej - Fundacja Projekt Arche „Houseboat Poland”, Kamil Purłan - przedstawiciel Fundacji Pojekt Arche
11:45-12:15 Przykłady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych na Warmii i Mazurach w obszarze nauki i edukacji, Kamila Kulpa - przedsiębiorstwo Społeczne Kacze Bagno; Hubert Górski - Miejsce Inicjatyw Pozytywnych w Kurzętniku ,Adam Waszkiewicz – Przedsiębiorstwo Społeczne, Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu w Ełku
12:15-12:30 Przerwa kawowa
12:30-12:45 Dobre praktyki działalności firm społecznych -Stowarzyszenie Klub Motocyklowy „Wiraż PUB” Bartoszyce - Jan Czarny, członek zarządu Stowarzyszenia „Wiraż PUB” Bartoszyce
12:45-13:00 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na przykładzie działalności Michelin Polska w Olsztynie - przedstawiciel Michelin Polska S.A.
13:00-13:15 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na przykładzie działalności Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego "IPB" Sp. z o.o. - przedstawiciel „IPB“ Iława Sp. z.o.o
13:15-14:00 Panel dyskusyjny na temat współpracy Nauki-Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach
– przedstawiciel Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu z Ełku
– przedstawiciel IKEA Industry Poland Sp. z o.o. - Oddział w Lubawie
– przedstawiciel „IPB“ Iława Sp. z o.o.
– przedstawiciel Michelin Polska S.A.
– członek zarządu Stowarzyszenia „Wiraż PUB” Bartoszyce
– prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Olsztynie
14:00-14:15 Podsumowanie konferencji- wolne wnioski
14:15 Lunch

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 grudnia 2018 roku - telefonicznie pod nr (89 ) 521-95-23, (89) 521 95-52 lub e-mailowo na adres: d.jozwiak@warmia.mazury.pl lub a.weiss@warmia.mazury.pl.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach“. Jego głównym celem jest podniesienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach w gospodarce regionu.