Zgłoszenia do Nagrody Laur "Najlepszym z Najlepszych"

Zgłoszenia do Nagrody Laur
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczął przygotowania do XVI edycji Gali Laur „Najlepszym z Najlepszych”. Nagroda ta została ustanowiona w celu uhonorowania i nagrodzenia osób, instytucji lub firm, które swoimi osiągnięciami przyczyniają się do promocji Warmii i Mazur w kraju i na świecie.

Według regulaminu Laur „Najlepszym z Najlepszych”, zgłoszenia kandydatów do nagrody dokonują: dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gabinet Marszałka na podstawie informacji własnych, prasowych oraz zgłoszeń niezależnych (ze strony instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych). Nagrodę powinny otrzymać osoby, instytucje lub firmy z regionu Warmii i Mazur, które w ciągu 2018 roku wyróżniły się na forum krajowym lub międzynarodowym, osiągnęły sukces i zostały docenione przez niezależne gremia lub przyczyniły się do promocji regionu w kraju oraz na świecie. Do tej pory przyznawane były wyróżnienia związane m.in. z innowacjami i rozwojem, inteligentnymi specjalizacjami, nauką, polityką społeczną, kulturą, sportem, sztuką kulinarną, środowiskiem, turystyką czy zdrowiem.

Zgłoszenia i rekomendacje kandydatów przyjmowane są do 31 grudnia 2018 roku w Gabinecie Marszałka Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie Wrota Warmii i Mazur.