Spotkanie informacyjne nt. dostepności projektów

Spotkanie informacyjne nt. dostepności projektów
Organizacje realizujące projekty unijne mają okazję podnieść swoją wiedzę w zakresie dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami. Temu zagadnieniu zostanie bowiem poświęcone spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 grudnia 2018 r. w Elblągu.

Informacje o spotkaniu

Spotkanie skierowane jest do realizatorów projektów unijnych. Tematem spotania będzie praktyczne zastosowanie standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach finansowanych ze środków UE. Spotkanie poprowadzi Piotr Kowalski - członek zarządu spółdzielni socjalnej FADO, ekspert dostępności pracujący m.in dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, autor i współautor wielu opracowań dotyczących dostępności.

 

Termin i miejsce spotkania

3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) w godzinach 10.00–13.30,

Elbląg, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Skrzydlata 1.


Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 29.11.2018 r. do godz. 14.00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnością prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.


Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.


Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Koordynacji Promocji, tel. (89) 512 51 84.

 

Źródło informacji: strona rpo.warmia.mazury.pl