Ankieta dot. współpracy NGO z miastami partnerskimi Olsztyna

Ankieta dot. współpracy NGO z miastami partnerskimi Olsztyna
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna prowadzi badania dot. współpracy sektora pozarządowego z miastami partnerskimi. Zwraca się zatem z prośbą o wypełnienie ankiety dot. obecnych, przeszłych i planowanych działań NGO w ramach współpracy z miastami partnerskimi miasta Olsztyna.

Obecnie Miasto Olsztyn ma podpisane umowy z następującymi miastami (stan na październik 2018 r.):
A. Umowy partnerskie:
     1. Kaliningrad /Rosja/ – w latach 70-tych, po kilkudziesięciu latach przerwy podpisano ponownie umowę 5 marca 1993 roku
     2. Rovaniemi /Finlandia/ – 1976
     3. Calpe /Hiszpania/ – w marcu 1989, w praktyce współpraca nie została podjęta.
     4. Châteauroux /Francja/ – 23 lutego 1991 roku
     5. Gelsenkirchen /Niemcy/ – 1992
     6. Richmond /Virginia USA/ – 1995
     7. Łuck /Ukraina/ – 19 grudnia 1997 roku
     8. Offenburg /Niemcy/ – 19 marca 1999 roku.
B. Umowy o współpracy:
     1. Sondenborg /Dania/ – w lipcu 1994 roku (umowa w zakresie ochrony środowiska).
     2. Halmstadt /Szwecja/ – w listopadzie 2003.
     3. Perugia /Włochy/ – w grudniu 2004.

O wypełnienie ankiety proszone są organizacje pozarządowe z terenu Miasta Olsztyna, które podejmowały, planują albo chciałyby podjąć współpracę z ww. miastami partnerskimi.

Ankieta dostępna jest tutaj: link do formularza

Ankietę należy wypełnić i wysłać za pomocą udostępnionego formularza w terminie do 30 listopada 2018 r.

 

Źródło informacji: FB - funpage ROP Miasta Olsztyna