Spotkanie konsultacyjne na temat systemu wsparcia rodzin

Spotkanie konsultacyjne na temat systemu wsparcia rodzin
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na spotkanie konsultacyjne w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w dniu 4 grudnia w Olsztynie.

Spotkanie konsultacyjne dedykowane jest instytucjom i podmiotom różnych sektorów (pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, kultura fizyczna, sądownictwo, policja oraz organizacjom pozarządowym) zaangażowanym w pomoc i wsparcie osób i rodzin.

Termin i miejsce: 4 grudnia 2018 r., Eranova Miejsce Kreatywnej Aktywności, ul. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie, początek o godz. 10:00

Zakres tematyczny spotkania:

Blok edukacyjno-szkoleniowy

  • Uwarunkowania efektywnej współpracy instytucji w świetle badań
  • Od kooperacji do integracji – czyli jak budować system wsparcia rodziny
  • Familiocentryzm – rodzina jako kategoria centralna systemu wsparcia

Blok konsultacyjny

  • Konsultacje gminnego modelu wsparcia rodziny z dziećmi

Udział w spotkaniu konsultacyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Skan podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji) należy przesłać do 23 listopada 2018 r. na adres: k.giedrys@warmia.mazury.pl lub a.kociecka@warmia.mazury.pl


Załączone pliki: