Uroczyste wręczenie wyróżnień Amicus Bonus

Uroczyste wręczenie wyróżnień Amicus Bonus
Wojewoda Warmińsko-Mazurski zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę i działające na terenie województwa na uroczystość wręczenia statuetek i medali Amicus Bonus, która odbędzie się 26 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Nagroda – statuetka „Amicus Bonus” ustanowiona została przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w roku 2007,  jako uhonorowanie dla osób, organizacji i instytucji które działają na rzecz osób najbardziej potrzebujących, wymagających szczególnego wsparcia. Jest to nagroda za  nowatorskie rozwiązania w zakresie budowania lokalnego systemu pomocy społecznej, szerzenie idei integracji społecznej oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów społecznych.

 

Program uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień Amicus Bonus

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, 26 listopada 2018 r. godzina 11.00, sala 52

1100 -  otwarcie spotkania

1110 -   wystąpienie Pana Artur Chojeckiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

1120 - 1140 - wykład „Od opieki do pomocy społecznej” -  dr Majka Łojko, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

1145 - 1225 - wręczenie statuetek oraz medali Amicus Bonus przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

1230-1250 - występ artystyczny

1300 - poczęstunek

 

Uczestnictwo w spotkaniu nalezy potwierdzić do 21 listopada pod numerem telefonu 89 523 26 34 lub e-mail: ekorycka@uw.olsztyn.pl