Konsultacje programu współpracy Wojewody z organizacjami w 2019 roku

Konsultacje programu współpracy Wojewody z organizacjami w 2019 roku
Wojewoda Warmińsko-Mazurski zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku. Uwagi można zgłaszać do 22 listopada.

Na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: www.uw.olsztyn.pl, w zakładce „Polityka Społeczna” – „Współpraca Wojewody z organizacjami pozarządowymi” oraz zakładce „Aktualności” zamieszczony został projekt „Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – celem przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojej opinii proszone są o zgłaszanie ewentualnych uwag dotyczących projektu Programu, w terminie do dnia 22 listopada 2018 r. przesyłając je na adres mailowy: anilipinska@uw.olsztyn.pl.

Przedmiotowy dokument można pobrać ze strony Urzędu: www.uw.olsztyn.pl albo poniżej w załączniku.Załączone pliki: