Konferencja podsumowująca wdrażanie RPO WiM w 2018 roku

Konferencja podsumowująca wdrażanie RPO WiM w 2018 roku
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na konferencję podsumowującą wdrażanie w 2018 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Termin i miejsce konferencji:

6 grudnia 2018 r. (czwartek), w godzinach 10.00–13.30

Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagiellońska 91 a w Olsztynie (mapa dojazdu)

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 30 listopada 2018 r.

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów konferencji.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi nam to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

 

Program konferencji:

9.45 – 10.00 Powitalna kawa, rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10.10 – 10.40 Piotr Cieszewski – mówca motywacyjny, który na własnym przykładzie powie jak realizować cele nawet te najambitniejsze

10.40 – 10.55 Jacek Kosiec – wizjoner i specjalista w dziedzinie rozwoju biznesu high-tech, Dyrektor Programów Kosmicznych Creotech opowie o tym, jak zbudował firmę, która z niewielkiej zlokalizowanej w mieszkaniu zamieniała się w przedsiębiorstwo produkujące części do maszyn kosmicznych

10.55 – 11.25 Jacek Gralczyk – specjalista od ekonomii społecznej, posiada bogate doświadczenie w tej dziedzinie i opowie o przełamywaniu barier przez osoby wykluczone. Jego wystąpienie zilustrujemy minireportażem pokazującym zmiany osób odkrywających swój potencjał

11.25 – 12.00 Monika Szczygielska – ekspertka od dostępności produktów, usług multimedialnych, podzieli się wiedzą, jak dostępnie komunikować o środkach unijnych, czyli – co zrobić, by nikogo nie wykluczać przygotowując, np. spoty, prezentacje multimedialne, transmisje na żywo

12.00 – 12.20   Lunch

12.20 – 13.30 Debata o Polityce Spójności 2020+ z udziałem ekspertów: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przedstawicieli beneficjentów, uczelni wyższych, Urzędu Marszałkowskiego. 

 

Konferencję poprowadzi Roman Czejarek – dziennikarz, radiowiec, konferansjer.

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zgłoś swój udział w konferencji.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone, a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Noty o prelegentach:

Piotr Cieszewski – ukończył Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny na kierunku Transport i Logistyka), należy do Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, ma doświadczenia 11 lat pracy w korporacji budowlanej Skanska, gdzie był dyrektorem dwóch oddziałów. Wspólnie z pracownikami zrealizował w Polsce 70 inwestycji drogowych i mostowych (kontrakty od 1 mln do 114 mln zł netto). Obecnie prowadzi wykłady, zajęcia i szkoli, w sumie przemawiał do ponad 50 tysięcy uczestników różnych konferencji. Prowadzi również zajęcia z przywództwa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest taternikiem i zdobywcą kilku najwyższych szczytów poszczególnych kontynentów, w tym Mount Everestu.

Jacek Kosiec – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Fizyki oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim, zajmował się m.in. zagadnieniami związanymi z modelami procesów innowacyjnych oraz koordynował (jako doradca zarządu PKN Orlen) powołanie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, a także pracował nad stworzeniem parków technologicznych w Warszawie. W latach 90. XX w. był inicjatorem powstania Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 r. zainicjował działalność w technologiach kosmicznych w Creotech Instruments S.A., co doprowadziło do dynamicznego rozwoju firmy (wzrostu zatrudnienia z 7 do 70 osób i 30-krotnego wzrostu przychodów) i osiągnięcia pozycji lidera polskiego sektora kosmicznego.


Jacek Gralczyk – z wykształcenia pedagog, animator kulturalny i społeczny, specjalista od ekonomii społecznej. Aktywny członek i założyciel kilku organizacji pozarządowych, szczególnie związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, członek Rady Programowej i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej. Wykładowca Collegium Civitas, członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Opowie o przełamywaniu barier, procesach społecznych w skali mikro i makro oraz o Funduszach Europejskich realnie zmieniających życie osób wykluczonych.


Monika Szczygielska – ekspertka od dostępności dla osób z niepełnosprawnościami produktów i usług multimedialnych. Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Widzialni, pomysłodawca projektu Dostępni.eu. Pracowała przy dyrektywie o dostępności publicznych stron internetowych i aplikacji mobilnych, przyjętej przez Parlament Europejski. Specjalizuje się w dostępności wydarzeń i multimediów. Autorka publikacji z zakresu prawa o dostępności, dostępności wydarzeń i multimediów. Prowadzi badania na temat napisów na żywo. Członek Grupy ds. dostępności zasobów cyfrowych Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych, Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014–2020.

 

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji

tel. (89) 512 51 74

e-mail: konferencjarpo@warmia.mazury.pl