Poszukiwani kandydaci do komisji wyborczej w wyborach do WRDPP

Poszukiwani kandydaci do komisji wyborczej w wyborach do WRDPP
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosiło nabór kandydatów do społecznej komisji wyborczej. Będzie ona czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (kadencja IV).

W związku z ogłoszeniem wyborów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na podstawie Uchwały Nr 45/919/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 września 2018 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów do społecznej Komisji Wyborczej.

UWAGA: kandydatów nie mogą zgłaszać organizacje pozarządowe proponujące swoich kandydatów do RDPP.

Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Wyborczej upływa 22 listopada br. Komisja składa się z 3-5 osób. O udziale w pracy Komisji Wyborczej decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy przekazać:

  • osobiście: do siedziby Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17;
  • lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, z dopiskiem: „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
  • lub e-mailem na adres radadpp@warmia.mazury.pl lub op@warmia.mazury.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu, mailowo lub telefonicznie pod numerem 89 512 58 80.