Konferencja "Gospodarka 4.0 – wyzwania dla regionu Warmii i Mazur"

Konferencja
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny już kolejny raz mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w cyklu spotkań poświęconych zagadnieniom ekonomicznym i finansom przedsiębiorstw pod nazwą Akademia Umiejętności Finansowych i Ekonomicznych PTE.

Najbliższe wydarzenie w tym cyklu odbędzie się pod hasłem: "Gospodarka 4.0 – wyzwania dla regionu Warmii i Mazur".

Termin: 15 listopad 2018 r.; godz. 9.00 – 12.00.
Miejsce: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trylińskiego 2, budynek BK, 10-683 Olsztyn

Wstęp bezpłatny!

W panelu wprowadzającym zostaną poruszone między innymi:
- Problem wiodący: Dynamika gospodarki 4.0 na świecie i w Polsce – czy możemy wprowadzić nasze województwo (i nas samych) na szczyt gospodarki 4.0. Co to w ogóle znaczy? Z jakimi konsekwencjami należy się liczyć? Jerzy Kawa – Prezes Zarządu Oddziału PTE w Olsztynie, www.pteolsztyn.edu.pl;
- Jakie są nowe propozycje projektowe OPNT dla firm typu start up? Wojciech Samulowski – Dyrektor OPNT oraz Marzena Radzka - Wiśniewska kierownik Inkubatora przedsiębiorczości OPNT (https://opnt.olsztyn.pl/)
- Jak współpracować z mediami w gospodarce 4.0? Marek Jarmołowicz, redaktor naczelny TV Kopernik (http://kopernik.tv/)
- Robot kontra człowiek? - Krzysztof Kamiński, prezes zarządu ALNEA sp. z o.o. (www.alnea.pl)
- Gospodarka 4.0 w procesach produkcji - Dariusz Racz, prezes zarządu ITM sp. z o.o. (http://itm.com.pl)
- Finansowanie rozwiązań 4.0 - Anna Bułło, dyrektor Oddziału Banku BGK S.A. w Olsztynie (www.bgk.pl)Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat Akademii Umiejętności Finansowych i Ekonomicznych PTE.
 
Prosimy o potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa do 14.11.2018r na adres e- mail: pte@pteolsztyn.edu.pl. W e-mailu prosimy o podanie: imienia i nazwiska uczestnika, nazwy i adresu instytucji, telefonu kontaktowego.
 
Zaprasza Zarząd PTE i kierownictwo OPNT