Wojewódzka Konferencja nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień

Wojewódzka Konferencja nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnej Wojewódzkiej Konferencji na Temat Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień.

Adresatami konferencji są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz pracownicy oświaty z województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas spotkania chcemy skoncentrować się przede wszystkim na wymianie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania narkomanii, skutecznym planowaniu i budowaniu strategii przeciwdziałania narkomanii w regionie oraz możliwościach usprawnienia systemu współpracy między adresatami konferencji. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do rozwoju programów profilaktycznych, edukacyjnych, programów redukcji szkód i systemu oceny zjawiska narkomanii oraz zacieśnienia współpracy w tym zakresie pomiędzy uczestnikami konferencji.

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, w sali sesyjnej nr 420.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres rekrutacja11@politykanarkotykowa.com do dnia 13.11.2018 r. Uprzejmie informujemy, że po zakończeniu rejestracji uczestników prześlemy Państwu potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w konferencji, zawierające informacje organizacyjne. Przewidujemy możliwość zakwalifikowania 60 uczestników przyjmowanych wg kolejności zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Polska Sieć Polityki Narkotykowej
www.politykanarkotykowa.pl
ul. Marszałkowska 85
01-493 Warszawa


Załączone pliki: