Trwa nabór do programów MKiDN na 2019 rok

Trwa nabór do programów MKiDN na 2019 rok
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków w ramach dwudziestu dziewięciu Programów MKiDN na 2019 rok. Można uzyskać dofinansowanie na różnorodne działania związane m.in. z edukacją artystyczną, promocją czytelnictwa, teatrem, muzyką i tańcem, a także ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego.

Ogłoszone Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Nabór do Programu Ochrona Zabytków trwa do 31 marca 2019 roku. Natomiast do pozostałych Programów - do 30 listopada 2018 r.

Jedną z kategorii podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach konkursów są organizacje pozarządowe, jak również kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.