Warmińsko-Mazurska Karta Seniora

Warmińsko-Mazurska Karta Seniora
Warmińsko-Mazurska Karta Seniora to propozycja dla seniorów oraz instytucji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców oferujących usługi lub produkty dla osób starszych. Zapraszamy do zapoznania się z celami i zasadami funkcjonowania Karty.

Warmińsko-Mazurska Karta Seniora to projekt Samorządu Województwa, którego nadrzędnym celem jest wsparcie aktywizacji seniorów – głównie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w różnych obszarach życia, poprzez stworzenie i upowszechnienie katalogu usług i produktów oferowanych im przez różne podmioty na atrakcyjnych (preferencyjnych) zasadach. Przy jego wdrażaniu zakłada się współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, szczególnie zrzeszającymi osoby starsze, a także z instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami oferującymi towary lub usługi, z których korzystają osoby w wieku 60+.

OFERTA DLA SENIORÓW: zostań posiadaczem Karty i korzystaj z ulg i zniżek oraz atrakcyjnych usług oferowanych przez Partnerów W-M Karty Seniora!

  • Do  korzystania  z  Warmińsko-Mazurskiej  Karty  Seniora  są  uprawnione  osoby,  które ukończyły 60-ty rok życia.
  • Kartę  otrzymuje  się  bezpłatnie  i  bezterminowo.  Jest  ona  ważna  w  czasie  funkcjonowania projektu.
  • Kartę można odebrać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) lub za  pośrednictwem  instytucji,  organizacji pozarządowych, samorządów i innych podmiotów współpracujących z Województwem przy realizacji projektu.
  • Aby otrzymać Kartę, wystarczy wypełnić prosty wniosek.

OFERTA DLA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI: zostań Partnerem W-M Karty Seniora i korzystaj z promocji swoich towarów i usług!

Instytucja, organizacja pozarządową lub podmiot gospodarczy zainteresowany przystąpieniem do realizacji projektu Warmińsko-Mazurska Karta Seniora:
1) przesyłają do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w  Olsztynie  (Biuro  Dialogu  Społecznego  i  Pożytku  Publicznego, wypełniony „formularz  opisu oferty”, w którym opisują ofertę dla Seniorów ważną przy okazaniu WM Karty Seniora;
2) zawierają  porozumienie o współpracy przy realizacji projektu Warmińsko-Mazurska  Karta  Seniora  z  Zarządem  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego i otrzymują Certyfikat realizacji projektu;
3) realizują  ofertę w  czasie  przez  siebie  określonym.
4) Projekt i Partnerzy projektu promowani są przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Kontakt: Biuro  Dialogu  Społecznego  i  Pożytku  Publicznego  Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie
Adres: Olsztyn, ul. Głowackiego 17 pok. 3, 6, 7
Ewa Sapka-Pawliczak tel. 89 512 58 77, 693 300 997
Joanna Glezman tel. 724 777 741
E-mail: op@warmia.mazury.pl, e.sapka@warmia.mazury.pl

Więcej informacji oraz wzory dokumentów dot. Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora dostępne są na stronie Wrota Warmii i Mazur.