Ruszył Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2018"

Ruszył Regionalny Konkurs Grantowy Programu
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór wniosków potrwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00.

Celem  Programu  jest wyrównanie szans  młodych  ludzi  na  dobry  start  w  dorosłe  życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej  miejscowości  potrafi  samodzielnie i  świadomie  osiągać  wyznaczone  przez  siebie  cele  myśląc  perspektywicznie  o  własnej przyszłości. Projekty muszą zakładać działania młodzieży, tak aby stała się aktywnym  twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu. Ponadto powinny dać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań, a także inspirować do podejmowania nowych wyzwań; umożliwiać  młodzieży  współpracę  i  pozyskiwanie  lokalnych  partnerów (współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi,  rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami).

W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2019 a 31.08.2019.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

- powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,

- miejskie i gminne domy kultury,

- organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),

- Ochotnicze Straże Pożarne,

- nieformalne grupy dorosłych.

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Uwaga !!! Młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych może stanowić max. 70% uczestników projektu.

 

Najważniejsze terminy:

16.08.2018 r.- ogłoszenie konkursu,

25.10.2018 r.- do godziny 12-tej w południe zakończenie naboru wniosków,

10.12.2018 r.- ogłoszenie wyników konkursu.

 

Dla wszystkich zainteresowanych konkursem zostaną zorganizowane jednodniowe szkolenia pt. „Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse?” w następujących terminach:

· Rzeszów - 15 września 2018 r.
· Warszawa - 15 września 2018 r.
· Kraków - 22 września 2018 r.
· Olsztyn - 22 września 2018 r.
· Poznań - 22 września 2018 r.

Szkolenia odbędą się w godzinach 10.00-15.00.

Więcej informacji na stronie Programu "Równać Szanse"