Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla izb gospodarczych i organizacji pozarządowych

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla izb gospodarczych i organizacji pozarządowych
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają przedstawicieli regionalnych i branżowych izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem gospodarczym na bezpłatne szkolenia przygotowujące do uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych na szczeblu centralnym.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Efektywne NGO i Izby Gospodarcze", którego celem jest dostarczenie przedstawicielom Izb oraz organizacjom pozarządowym wiedzy w zakresie rożnych obszarów prawa gospodarczego oraz uzupełnienie ich kompetencji i możliwości uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych. Szkolenie obejmuje 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

Szkolenie będzie trwało 3 dni po 8 godzin. Odbędzie się w terminie 17-19 września 2018 roku w Olsztynie (Hotel Kur, ul. Bałtycka 89). Organizator zapewnia uczestnikom nocleg oraz pełne wyżywienie.

Aby wziąć udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie projektu - kliknij TUTAJ.

Po etapie rekrutacji uczestnicy otrzymają szczegółowy program szkoleniowy, co do którego będą mogli zgłosić ewentualne prośby o uzupełnienia zawartości poszczególnych modułów.Załączone pliki:


Wgrane zdjęcia: