Konferencja o roli kobiet w Kołach Gospodyń Wiejskich

Konferencja o roli kobiet w Kołach Gospodyń Wiejskich
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na konferencję „Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich - liderki lokalnej społeczności”. Wydarzenie odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Hotelu Kopernik w Olsztynie, al. Warszawska 39 w godzinach 10:00 – 15:30.

Tematyka związana jest z funkcjonowaniem Kół Gospodyń Wiejskich w aspekcie aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Kół Gospodyń Wiejskich oraz procesu ich rejestracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, możliwości wsparcia i pozyskania środków dla rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich, systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych oraz możliwości wsparcia przystępowania do tych systemów.

Grupą docelową są członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby działające na obszarach wiejskich, które potencjalnie mogłyby zawiązać nowe koła funkcjonujące na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Wyrażamy przekonanie, że organizowana Konferencja będzie dobrą okazją do dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 grudnia br. drogą e-mailową na adres: p.mituniewicz@warmia.mazury.pl lub d.sargalski@warmia,mazury.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (89) 521 92 60 lub  (89) 521 92 78. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy.

Źródło informacji: Wrota Warmii i Mazur


Załączone pliki: