Spotkanie informacyjne dot. grantów na współpracę międzynarodową

Spotkanie informacyjne dot. grantów na współpracę międzynarodową
Pod koniec roku Fundacja Fundusz Współpracy ogłosi drugi ogólnopolski konkurs grantowy „Ścieżki współpracy”, w którym organizacje realizujące projekty finansowane z EFS będą mogły otrzymać do 100 tys. na rozszerzenie swojego projektu krajowego z POWER lub RPO o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej. W związku z konkursem odbędzie się w dniu 28 listopada w Olsztynie regionalne spotkanie informacyjne, zaś dzień później warsztaty animacyjne.

1) Regionalne spotkanie informacyjne, 28 listopada 2019 r. w godz. 12.00 - 16.00
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Głowackiego 17, Olsztyn

Do uczestnictwa w spotkaniu, a następnie w konkursie zapraszamy zarówno tych z Państwa, którzy mają już doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, jaki i tych z Państwa, którzy do tej pory nie realizowali jeszcze takich projektów. Udział w naszym konkursie to doskonała okazja, by zdobyć pierwsze doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej, ponieważ przewiduje on specjalne wsparcie „krok po kroku” dla tych, którzy chcą nawiązać taką współpracę po raz pierwszy.

Podczas regionalnego spotkania informacyjnego przedstawimy Państwu zasady udziału w naszym konkursie oraz podstawowe informacje dotyczące współpracy międzynarodowej. W drugiej części spotkania zaplanowaliśmy praktyczne warsztaty, których celem będzie poszukiwanie pomysłów na projekty współpracy międzynarodowej.

2) Warsztaty animacyjne, 29 listopada 2019 w godz. 10.30 - 16.00
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Głowackiego 17, Olsztyn

Dla zainteresowanych podmiotów przygotowaliśmy również specjalne 6-godzinne warsztaty animacyjne. W ramach warsztatów pomożemy Państwu w przygotowaniu założeń projektów współpracy międzynarodowej. 

Zapraszamy do rejestracji na stronie:

https://goo.gl/forms/qWeU1tsHPc5FUnAJ3

Jeśli są Państwo zainteresowani spotkaniami w innych terminach oraz województwach, proszę również skorzystać z powyższego formularza. Są w nim wymienione terminy spotkań i warsztatów we wszystkich województwach.

Zapisując się w formularzu na regionalne spotkanie animacyjne, mogą Państwo zadeklarować jednocześnie chęć udziału w warsztatach.

Zapraszamy Państwa również na naszą stronę internetową, gdzie znaleźć można wszelkie szczegóły dotyczące projektu, opis procedur, regulamin, niezbędne załączniki oraz aktualności: www.sciezkiwspolpracy.pl

Chętnie odpowiemy również na Państwa pytania telefonicznie oraz mailowo: 724 590 517 lub kontakt@sciezkiwspolpracy.pl.

Projekt „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Fundusz Współpracy.