Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, UE - listopad 2019

Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, UE - listopad 2019
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Biuletynu „Warmia i Mazury, Polska, UE” wydanym w listopadzie 2019 r. Materiał przygotowywany został przez Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

SPIS TREŚCI
I. UNIJNE AKTUALNOŚCI ............................................................................................... 2
1. Jesień 2019: wyzwania dla gospodarki .......................................................................... 2
2. Polityka przyszłości .................................................................................................... 3
3. VAT prosty i efektywny.................................................................................................. 5
4. Równość wartością UE ................................................................................................ 6
5. Symboliczny dzień (nie)równej płacy w UE .................................................................... 7
6. Chorwacja gotowa do Schengen ................................................................................... 8
7. Lasy płoną już w całej Europie .................................................................................... 10
II. Z BIURA W BRUKSELI ............................................................................................... 12
1. Bieżące prace Biura.................................................................................................... 12
WYDARZENIA W DOMU POLSKI WSCHODNIEJ ............................................................. 13
1. Wystawa designu polskich spółdzielni socjalnych „Polish Design Islands” ....................... 13
2. Bieżące prace Domu Polski Wschodniej ...................................................................... 14
III. ZAPROSZENIA, PROGRAMY, PROJEKTY, STAŻE, STYPENDIA .................................. 15
1. Praktyka? Zapraszamy do Komisji Europejskiej! ........................................................... 15
2. Stypendia Google do wzięcia ...................................................................................... 16
3. Młodzieżowa Stolica Europy 2023 ............................................................................... 16
4. Nagroda im. Karola Wielkiego ..................................................................................... 17
5. Sztuka do napisania .................................................................................................. 17
6. Platforma inspiracji .................................................................................................... 18
7. Nagroda Jana Amosa Komeniusza dla szkół ................................................................ 18
8. EYE 2020 – zgłoś warsztat! ....................................................................................... 19
9. Eurodesk – Programy, stypendia i staże – według terminów zgłoszeń ........................... 19


Załączone pliki: