Rekomendacje Sieci Splot dot. nowych wzorów ofert i sprawozdań

Rekomendacje Sieci Splot dot. nowych wzorów ofert i sprawozdań
Na początku tego roku Sieć SPLOT wraz ze Związkiem Miast Polskich i OFOP wypracowała interpretację nowych dokumentów oraz szereg rekomendacji dotyczących sposobów stosowania procedur w procesie udzielania i rozliczania dotacji. Dokument ten został uzupełniony o uwagi wypracowane podczas sesji dyskusyjnej na XII Ogólnopolskim Forum Pełnomocników Współpracy JST z organizacjami pozarządowymi.

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań obowiązujące w konkursach ogłaszanych od 1 marca 2019 roku, wprowadziły istotne zmiany dotyczące sposobu planowania i rozliczania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na zlecenie organów administracji publicznej. Przewidują bowiem, między innymi, możliwość rozliczania organizacji z zadań w oparciu o zrealizowane rezultaty. Zmiana ta przekłada się na sposób rozpatrywania sprawozdań (podstawą przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania jest ocena zrealizowanych działań i osiągniętych rezultatów), należy jednak pamiętać, że organizacje nadal związane będą zasadami wydatkowania środków i ich księgowania. W praktyce w sprawozdaniu nie będzie analizy części finansowej (zestawienia faktur), będzie to jednak przedmiot ewentualnych kontroli.

W związku z wagą wprowadzanych zmian, zespół złożony z przedstawicieli Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Związku Miast Polskich oraz Ogólnopolskiej Federacji Oorganizacji Pozarządowych, w trybie dyskusji wypracował interpretacje nowych wzorów dokumentów oraz rekomendacje dotyczące sposobów stosowania procedur na poziomie JST w procesie udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym. Materiał ten został następnie poddany dyskusji oraz uzupełnionych o uwagi zgłoszone w trakcie XII Ogólnopolskiego Forum Pełnomocników Współpracy JST z organizacjami pozarządowymi, zorganizowanego 20 września w Dąbrowie Górniczej.

Materiał ma charakter pomocniczy i będzie rozwijany w toku tworzenia się praktyki zlecania zadań  przez samorządy terytorialne organizacjom pozarządowym. Jednocześnie dyskusja  będzie kontynuowana m.in. w formule organizowanych co roku przez Sieć SPLOT i partnerów spotkań Ogólnopolskiego Forum Pełnomocników.

Rekomendacje do pobrania niżej.


Załączone pliki: