Regionalna Platforma Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

Regionalna Platforma Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza w dniach 21-22 listopada do Starych Jabłonek na spotkanie Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej, realizowane w ramach projektu pozakonkursowego "Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach".

Głównym celem spotkania jest dalsze wzmacnianie sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych (kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej), wymiana doświadczeń i informacji w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej podmiotów reintegracyjnych. W programie spotkania wystąpienia gości m.in. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dobre praktyki działalności podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej w regionie, warsztaty dla przedstawicieli Klubów i Centrów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Szczegółowy program spotkania - w załączeniu.

Termin: 21-22 listopada 2019 r. Miejsce: Hotel ANDERS Stare Jabłonki

Udział w spotkaniu (koszty wyżywienia i noclegu) jest bezpłatny - finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pozakonkursowego ROPS „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach“. Dojazd uczestników z Olsztyna do Starych Jabłonek i z powrotem może zostać zapewniony przez organizatora pod warunkiem wcześniejszego złoszenia zapotrzebowania w formularzu zgłoszeniowym. Natomiast koszty ewentualnego dojazdu do i z Olsztyna ponosi uczestnik spotkania.

Miejsce wyjazdu z Olsztyna: stacja paliw naprzeciw Dworca Autobusowego.

UWAGA: LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie  pod nr tel. 89 521 95 30 lub 89 521 95 52 oraz przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej www.es.warmia.mazury.pl/pobierz, pocztą tradycyjną w terminie do 13 listopada 2019 r. na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17

Wszelkich informacji dotyczących spotkania Platformy udziela Pani Monika Krzysztoń oraz Pani Anna Weiss pod ww. numerami telefonów lub pod adresami email: a.weiss@warmia.mazury.pl, m.krzyszton@warmia.mazury.pl.


Załączone pliki: