Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych

Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają na cykl spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu "Szansa-nowe możliwości dla dorosłych". Głównym celem projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się m.in. umiejętności cyfrowe, rozumienie i tworzenie informacji oraz rozumowanie matematyczne.

Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli: centrów kształcenia ustawicznego,  instytucji edukacyjnych dla dorosłych, bibliotek i innych instytucji kultury, instytucji działających w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, jednostek samorządu terytorialnego, uniwersytetów ludowych/otwartych/trzeciego wieku, ośrodków pomocy społecznej, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób o niskich umiejętnościach podstawowych, przedsiębiorstw upowszechniających uczenie się w pracy, izb rzemieślniczych, instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytucji certyfikujących funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz innych podmiotów zaangażowanych we wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Najbliższe planowane spotkania konsultacyjne:

Lp.

Miasto

Termin

Link do rejestracji

Miejsce spotkania

1

 Białystok

7 listopada 2019

link

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Ciepła 32

2

  Gliwice

14 listopada 2019

link

***

3

  Lublin

15 listopada 2019

link

***

4

 Gorzów Wielkopolski

19 listopada 2019

link

Hotel Bulvar, ul. Łużycka 35

5

 Grudziądz

22 listopada 2019

link

***

6

Olsztyn

25 listopada 2019

link

***

7

 Rzeszów

28 listopada 2019

link

***

8

 Warszawa

4 grudnia 2019

link

***

9

Warszawa

12 grudnia 2019

link

***

*** Dokładne miejsca spotkań organizatorzy podadzą w najbliższym czasie.

Czas trwania spotkania: 9.00-17.00

Spotkania poprowadzą członkowie Zespołu Projektu Szansa. Podczas spotkań odbędą się konsultacje merytoryczne na temat warunków rekrutacji grantobiorców oraz modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

W załączeniu roboczy program spotkań (może on ulec modyfikacji).

Linki do rejestracji

O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kontakt:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

tel. (22) 463 16 96

e-mail: akamont@frse.org.pl

www.frse.org.pl | www.power.frse.org.pl


Załączone pliki: