Nagroda Honorowa IPN "Świadek Historii"

Nagroda Honorowa IPN
Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w XI edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i stowarzyszeniom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności.

Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na głoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie). Wniosek powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia.

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i organizacjom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności, w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Nagroda może być przyznana osobie/instytucji tylko raz.

Wnioski o przyznanie nagrody należy przesłać pocztą lub zgłaszać osobiście do 10 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Dzienis, tel. 85 66 457 82

Formularze wniosków znajdują się  na stronie: www.ipn.gov.pl w zakładce Konkursy i nagrody.

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-honorowa-swiade