XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników

XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników
Zajmujesz się współpracą międzysektorową? Zastanawiasz się w jaki sposób efektywniej wykorzystać narzędzie i formy współpracy, by budować kapitał społeczny? Chcesz wymienić się doświadczeniami z innymi pełnomocnikami? Odwiedź XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników.

Tegoroczne Forum poświęcimy kwestiom istotnym z punktu widzenia III sektora (tj. zmianom rozporządzeń dotyczących wzorów ofert, umów i sprawozdań dotacyjnych), jak i zagadnieniom związanym z sytuacją organizacji pozarządowych z perspektywy samorządu.

 

Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury Zagłębia, 20 września 2019 r.

Program Forum:

10.00 - 11.00  Rejestracja uczestników 
11.00 - 11.10   Otwarcie Forum
                      Magdalena Mike – Urząd Miejski  Dąbrowa Górnicza
                      Zbigniew Wejcman - Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

11.15 - 11.40   Wprowadzenie do XII OFP
                      Jan Jakub Wygnański – Fundacja Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

11.40 - 13.00   Debata prezydencka: Rola samorządu i organizacji społecznych w nowoczesnej demokracji.
                      Marcin Bazylak – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
                      Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
                     Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu
                     Marta Makuch – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
                     Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia

                     Rozmowę poprowadzi Łukasz Domagała prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

13.00 - 13.20   Nowe rozporządzenia oraz planowane zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
                      Wojciech Kaczmarczyk - Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

13.20 - 13.25   Zaproszenie do sesji warsztatowych

13.25 - 14.00   Lunch   

14.00 - 15.30    Sesje:

  • Jak wdrożyć nowe rozporządzenia dotyczące wzorów ofert, umów i sprawozdań dotacyjnych. Prezentacja i dyskusja nad Rekomendacjami wypracowanymi przez SPLOT, OFOP, ZMP. Moderatorzy: Ewa Chromniak, Łukasz Waszak (SPLOT).
  • Deklaracja Gdańska - nowe otwarcie we współpracy sektora organizacji społecznych i samorządu.  

moderator: Piotr Drygała – UM DG. Kontynuacja dyskusji z udziałem uczestników Forum, gości (Piotr Frączak – Rada Programowa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich oraz innych panelistów/-ek. Celem sesji jest wypracowanie propozycji działań, które mogły by wdrożyć poszczególne samorządy).

15.35 - 16.00      Przyjęcie Rekomendacji i zakończenie XII Ogólnopolskiego Forum Pełnomocników.

 

Organizatorami wydarzenia są: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Związek Miast Polskich, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Partnerem wydarzenia jest Unia Metropolii Polskich. Patron medialny to portal ngo.pl.

Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać drogą mailową do dnia 13 września 2019 r. na adres: cao@dabrowa-gornicza.pl.

Szczegółowych informacji o wydarzeniu udzielają pracownicy Centrum Aktywności Obywatelskiej Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej pod numerem telefonu 668 573 952.