NIW opublikował wyniki oceny wniosków pełnych w priorytecie 1a PROO

NIW opublikował wyniki oceny wniosków pełnych w priorytecie 1a PROO
W tegorocznym naborze (i pierwszym w historii) w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO - Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego uczestniczyło ponad 3,8 tys. organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymało niecałe 4% wnioskodawców.

Konkurs składał się z dwóch etapów – naboru wniosków wstępnych, w którym złożono 3868 wniosków oraz naboru wniosków pełnych, w którym złożono 310 wniosków. Do dofinansowania rekomendowane zostały 154 wnioski. Lista wniosków rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków zawiera 143 wnioski.

Co ciekawe, z terenu województwa warmińsko-mazurskiego wsparcie otrzymało 6 organizacji pozarządowych.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania skontaktują się przedstawiciele Biura Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

Listy rankingowe dostępne są na stronie Narodowego Insytytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (uwaga: link otwiera się w tym samym oknie).