Aktualna lista przedsiębiorstw społecznych - stan na czerwiec 2019

Aktualna lista przedsiębiorstw społecznych - stan na czerwiec 2019
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował aktualną listę funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych. To cenne zestawienie dla samorządów lokalnych, firm, organizacji pozarządowych i osób, które chciałyby nawiązać współpracę lub zlecić realizację określonej usługi.

Na liście figuruje 1085 podmiotów z całego kraju - spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz spółek non-profit, w tym ponad 80 firm społecznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Zestawienie obejmuje podmioty, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne (np. na rzecz społeczności lokalnej lub na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które pracują w tym przedsiębiorstwie).

Lista powstała zgodnie z procedurą określoną w "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020" (tzw. wytyczne CT9). Dla podmiotów, które się na niej znalazły to potwierdzenie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani korzystaniem z usług przedsiębiorstw łączących działalność ekonomiczną z celami społecznymi, to baza pozwalająca na ich wyszukiwanie.


Załączone pliki: