Przyszłość ekonomii społecznej w perspektywie 2021-2027 - zaproszenie do konsultacji

Przyszłość ekonomii społecznej w perspektywie 2021-2027 - zaproszenie do konsultacji
Trwają prace nad koncepcją umiejscowienia tematyki ekonomii społecznej i solidarnej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 Europejskiego Funduszu Społecznego. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konsultacjach.

Podczas posiedzenia Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w dniu 18 czerwca br. zaprezentowany został dokument pn. "EKONOMIA SPOŁECZNA W POLSCE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021+ WNIOSKI I REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA". Opracowanie to powstało w ramach wspólnych prac Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz ekspertów projektu "Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej", którego liderem jest Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Dokument został jednogłośnie rekomendowany do dalszej dyskusji i konsultacji z przedstawicielami zainteresowanych środowisk.

Opracowanie udostępnione jest na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS - link do strony: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Zaproszenie,do,udzialu,w,konsultacjach,koncepcji,dot.,ekonomii,spolecznej,i,solidarnej,w,Polsce,w,nowej,perspektywie,finansowej,Europejskiego,Funduszu,Spolecznego,2021-2027.,4138.html

Zapraszamy do lektury i analizy powstałego opracowania oraz zgłaszanie opinii, uwag i propozycji na formularzu - w terminie do 16 lipca br. na adresy poczty elektronicznej: Jakub.Szewczyk@mrpips.gov.pl, Andrzej.Radniecki@mrpips.gov.pl oraz a.bugalska@ozrss.pl

Jednocześnie zapraszamy do udziału w makroregionalnym spotkaniu konsultacyjnym nad całością materiału, które odbędzie się w dniach 11-12 lipca 2019 w Toruniu (spotkanie dla województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego).

Uczestnicy: przedstawiciele Instytucji Zarządzających RPO, Regionalnych Ośrodków Ekonomii Społecznej, członkowie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, regionalnych ciał konsultacyjnych (WRDPP, WRRP, WRKON etc.). Szczegółowe informacje i rejestracja: k.plowiec@ozrss.pl, a.deja@ozrss.pl, tel. 535 404 880
http://ozrss.pl/projekt-ozrss-spojna-integracja-regionalna-ekonomii-spolecznej/