Spotkanie informacyjne nt. konkursu w ramach Poddziałania 11.2.3 RPO

Spotkanie informacyjne nt. konkursu w ramach Poddziałania 11.2.3 RPO
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w dniu 17 lipca 2019 r. w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym adresowanym do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z RPO WiM w ramach Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Podczas spotkania przedstawione zostaną kluczowe założenia konkursu, jak również to w jaki sposób należy prawidłowo wypełniać wniosek o dofinansowanie projektu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu – zobacz dokumentację.

 

Termin spotkania: 17 lipca 2019 r. w godzinach 10.00 – 13.00,

Miejsce spotkania: Olsztyn, ul. Żołnierska 4, Villa Pallas

Godziny

Zakres ramowy spotkania

10:00 - 10:15

Przywitanie gości i przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych

10:15 – 10:45

Przedstawienie założeń konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/19

10:45 - 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:30

Przedstawienie informacji o najczęściej popełnianych błędach we wnioskach o dofinansowanie projektu

12:30 – 13:00

Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 15 lipca 2019 r. do godz. 12:00 - formularz do pobrania TUTAJ

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Więcej informacji

  • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    Departament Koordynacji Promocji, tel. (89) 512 54 84/ 85/ 86/ 82/ 83, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl