Prezydent RP zaprasza na Kongres Poradnictwa

Prezydent RP zaprasza na Kongres Poradnictwa
1 lipca 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się Kongres Poradnictwa z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Celem Kongresu jest zainicjowanie procesu integracji różnych nurtów poradnictwa.

Usługi poradnicze świadczone są w Polsce w dużym rozproszeniu. Celem Kongresu jest zainicjowanie procesu integracji różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego i prozdrowotnego. Wydarzenie będzie miejscem spotkania przedstawicieli zawodów i organizacji świadczących usługi poradnicze we wszystkich wskazanych obszarach. Dyskusji i wspólnej refleksji poddane zostaną m.in. standardy świadczenia usług poradniczych, możliwości współpracy różnych branż poradniczych, sytuacja i potrzeby podmiotów świadczących usługi poradnicze.

To dobry moment, aby wspólnie zastanowić się, jak powinien funkcjonować docelowy, zintegrowany system wsparcia dla obywateli, w którym poradnictwo ze wszystkich obszarów będzie dostępne w formie „usługi pierwszego kontaktu”, a następnie uzupełniane innymi usługami, odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb i problemów. Tego rodzaju wsparcie miałoby charakter kompleksowy i prowadziło do poprawy jakości życia mieszkańców i faktycznego rozwiązania ich problemów.

Uchwalona w 2018 roku z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zwiększyła dostępność poradnictwa prawnego, a także poradnictwa obywatelskiego i mediacji przedsądowych. Z kolei ideą  skierowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Sejmu projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych jest integrowanie we wspólnotach samorządowych różnych usług społecznych, w tym poradnictwa, aby zapewnić na poziomie lokalnym kompleksowość i ciągłość wsparcia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.

Data i miejsce: 1 lipca 2019 r., Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1

PROGRAM

od 8.30 rejestracja uczestników
część I równoległe sesje panelowe
10.00 - równoległe tematyczne sesje panelowe:
1. W stronę wspólnych standardów poradnictwa
2. Potrzeba pomocy – potrzeba zmian. W stronę powszechnego dostępu do systemu poradnictwa
3. Wspieranie organizacji obywatelskich świadczących różne formy poradnictwa
11.30 - przerwa kawowa
część II sesja plenarna
12.00 - rozpoczęcie części plenarnej, powitanie gości
12.10 - panel z przedstawicielami różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego i zdrowotnego, podsumowujący pracę grup tematycznych i dotyczący zakresu możliwej współpracy i kluczowych problemów integracji usług poradniczych
13.20 - wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
13.40 - wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego
13.55 - przerwa kawowa
14.10 - panel ministerialno-samorządowy o potrzebie stworzenia powszechnego dostępu do usług poradniczych, profesjonalizacji poradnictwa oraz integracji poradnictwa z innymi rodzajami usług społecznych
15.20 - zakończenie Kongresu
15.30 - poczęstunek

------------------------------------------------------------------------

Podczas Kongresu, w ramach paneli dyskusyjnych, rozpoczną się prace w trzech obszarach tematycznych:

  • stworzenie zintegrowanego systemu informacji o dostępnych usługach poradniczych ze wszystkich obszarów;
  • uruchomienie programu wsparcia ze środków publicznych dla organizacji świadczących usługi poradnicze;
  • uzgodnienie wspólnych ponadbranżowych standardów profesjonalnego poradnictwa.

Prace podjęte na Kongresie będą kontynuowane w zespołach roboczych i zakończą się przygotowaniem konkretnych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu Kongres Poradnictwa będzie stanowić pierwszy krok w stronę stworzenia spójnego systemu poradnictwa w Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie Poradnictwa prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO >>>  

Telefon kontaktowy: (22) 695-21-48. 

Wydarzenie organizowane jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.