Trwa rejestracja uczestników III Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Trwa rejestracja uczestników III Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej
III Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej odbędzie się 5-6 czerwca w Warszawie. Trwa rejestracja online osób chcących wziąć udział w tym wydarzeniu. Zgłoszenia są przyjmowane do 22 maja.

OFESiS to forum wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami, cyklicznie gromadzące ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej. To także możliwość szerokich konsultacji rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora polityk publicznych w tym obszarze.

Tegoroczne Forum zorganizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).

Pierwszy dzień poświęcony będzie przede wszystkim przedsiębiorstwom społecznym, profesjonalizacji ich działalności i doskonaleniu form współdziałania. Dobre praktyki zostaną nagrodzone Znakami Jakości Ekonomii Społecznej 2019. Ponadto nie zabraknie miejsca na konstruktywne spory dotyczące kształtu ekonomii społecznej i solidarnej.

Drugi dzień dedykowany będzie m.in. spotkaniom i dyskusjom, dotyczącym m.in. doświadczeń z innych krajów, w których sektor ekonomii społecznej jest ważnym aktorem w obszarze gospodarki i polityki społecznej.

Forum towarzyszyć będą m.in. targi podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych; turnieje gier planszowych „Chłopska szkoła biznesu“ oraz „Ekonomia Społeczna“, spacer śladami historii spółdzielczej, punkty informacyjne realizatorów działań projektowych PO WER dla podmiotów ekonomii społecznej.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego przy ul. Stefana Czarnieckiego 51 w Warszawie.

Początek wydarzenia: 5 czerwca 2019, 09:30
Zakończenie wydarzenia: 6 czerwca 2019, 14:30

Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLX3wcqyvO9glRFZolOPitNUgVfiyWukq5iF3KY_KVyAXVw/viewform

Źródło informacji: strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej