Regionalna Konferencja BGK w Olsztynie

Regionalna Konferencja BGK w Olsztynie
Bank Gospodarstwa Krajowego organizuje cykl konferencji pod hasłem "Biznes. Samorząd. Rozwój lokalny", nad którymi patronat honorowy objął Prezes Rady Ministrów. Spotkania mają stanowić przestrzeń wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz i biznesu. Na Warmii i Mazurach konferencja odbędzie się 8 maja 2019 roku w Olsztynie.

Cel konferencji

Każda konferencja jest niepowtarzalnym wydarzeniem uwzględniającym specyfikę i potrzeby konkretnego regionu, lokalnych władz, przedsiębiorców i społeczności.  Będzie to okazja do spotkań z ekspertami Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy przedstawią możliwości wspierania regionów i działających na ich terenie firm.

Stałym elementem każdej konferencji będzie panel dyskusyjny koncentrujący się wokół kwestii strategicznych dla danego województwa. Na uczestników wydarzenia czekać będą również warsztaty prowadzone przez gościa specjalnego, mówcę motywacyjnego mjr. Rocco A. Spencera, który opowie uczestnikom, jak odnosić sukcesy na zawodowym polu walki. Mjr Spencer pokaże uczestnikom, jak przekładać strategię i taktykę wojskową na sukcesy w życiu zawodowym. Mjr Spencer jest emerytowanym oficerem wojsk amerykańskich, który po przejściu na emeryturę wojskową doradzał firmom amerykańskim i polskim.

Adresaci konferencji

Regionalne konferencje BGK, przedsiębiorców i samorządu terytorialnego skierowane są do osób mających wpływ na rozwój gospodarczy regionów. Do udziału zaprasza się:

  • przedsiębiorców,
  • przedstawicieli samorządu terytorialnego,
  • przedstawicieli administracji.

Spotkanie regionalne w województwie warmińsko-mazurskim odbędzie się 8 maja 2019 roku w Hotelu Kopernik, Aleja Warszawska 37, 10-081 Olsztyn w godz. 9:30-15:00.

Program spotkania:

09.30  - 10.00  - Rejestracja gości, powitalna kawa

10.00  - 10.10  - Powitanie gości przez dyrektora Regionu BGK

10.10  - 10.30  - „Biznes. Samorząd. Rozwój regionalny.” - ekspert BGK

10.30  - 10.45  - „Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w rozwoju Polski” – Dyrektor Regionu BGK

10.45  - 11.20  -  „Odpowiedzialne przywództwo” - warsztat mjr. Rocco Spencer’a

11.20  - 11.40  - Przerwa kawowa / podział konferencji na II bloki tematyczne

11.40  - 13.40  - „Wsparcie BGK dla przedsiębiorców” „Produkty mieszkaniowe BGK – wsparcie samorządów”

13.40  - 15.00  - Lunch, porady eksperckie przy stoiskach, zakończenie konferencji

Trwa rejestracja - zgłoszenia należy wysyłać do 3 maja za pomocą formularza on-line: https://regionalnekonferencje.bgk.pl/harmonogram/konferencja-olsztyn/ lub pod numerem telefonu / email: +48 883 544 493, zaproszenia@regionalnekonferencjebgk.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronie Regionalne Konferencje BGK