Konkurs grantowy "Pozytywnie Otwarci 2019"

Konkurs grantowy
Organizator konkursu, Gilead Sciences Poland Sp. z o.o., zaprasza organizacje pozarządowe, samorządy lokalne oraz publiczne placówki zdrowia do udziału w konkursie dotyczącym edukacji i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS. Można uzyskać do 20 tysięcy złotych na realizację projektów w 2020 roku. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 28 czerwca.

Najważniejszym celem Programu Pozytywnie Otwarci jest pokazanie osobom żyjącym z HIV/AIDS, ich rodzinom, pracodawcom i całemu otoczeniu, że dzięki nowoczesnym metodom leczenia, z HIV można normalnie żyć. Bardzo istotnym zadaniem Programu jest też promocja profilaktyki i wczesnej diagnostyki HIV. Epidemia HIV nie została w Polsce opanowana. Liczba nowych zakażeń systematycznie rośnie, na co jasno wskazują dane Zakładu Epidemiologii PZH. Dlatego – poza edukacją w zakresie promowania normalnego życia z HIV – w ramach programu Pozytywnie Otwarci organizowany jest Konkurs dla instytucji i osób, które chciałyby prowadzić lub już prowadzą programy w obszarach edukacji i aktywizacji, a także profilaktyki i diagnostyki HIV/AIDS.

W roku 2019 Kapituła przygotowała następujące szczegółowe tematy Konkursu:

1. Prowadzona w przestrzeni publicznej i/lub nowych mediach edukacja osób młodych w jednym z dwóch obszarów:

a. Profilaktyka zakażeń HIV;

b. Ograniczenie stygmatyzacji i mowy nienawiści skierowanej przeciwko osobom żyjącym z HIV.

2. Edukacja osób żyjących z HIV ze szczególnym uwzględnieniem jednego z dwóch kierunków:

a. Poprawa jakości życia związana ze zdrowiem zakażonych, w związku z misją UN AIDS 90-90-90 + 90;

b. Przeciwdziałanie chorobom towarzyszącym, których wpływ na ogólny stan zdrowia pacjenta rośnie wraz z wydłużaniem się przewidywanej długości życia osób seropozytywnych.

3. Edukacja w obszarze przedekspozycyjnej profilaktyki zakażeń HIV.

4. Pogłębianie wiedzy Polaków o HIV i tym samym poszerzanie grupy testujących się w kierunku zakażenia tym wirusem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania wiedzy o zasadach funkcjonowania i lokalizacji Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych oraz Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych.

Zainteresowani udziałem w Konkursie powinni przedstawić na Formularzu Zgłoszeniowym projekty nowych działań odpowiadających jednemu z powyższych tematów lub koncepcji rozwinięcia działań już prowadzonych. Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którym przyznane zostaną granty w wysokości do 20 000 PLN na realizację ich pomysłów.

Więcej informacji na stronie Programu "Pozytywnie Otwarci"