Druga edycja konkursu grantowego "Generacja 5.0"

Druga edycja konkursu grantowego
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła drugą edycję konkursu grantowego „Generacja 5.0”, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 50+. Nabór wniosków potrwa do 28 kwietnia 2019 roku.

Program wspiera inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie wiedzy i kompetencji osób w wieku 50+ oraz pobudzenie ich do aktywności zawodowej. Ponadto dzięki dofinansowaniu zabiegów rehabilitacyjnych lub fizjoterapeutycznych, program wpływa na poprawę sprawności ruchowej i kondycji fizycznej odbiorców. Program wspiera również rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnych wydarzeń skierowanych do osób z tej grupy wiekowej.

Grant może zostać przeznaczony na:

  • przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do uczestników projektu;
  • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania projektu;
  • organizację wydarzeń kulturalnych (częściowo);
  • koordynację projektu (częściowo);
  • ewentualne porady specjalistyczne.

O grant mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, biblioteki publiczne oraz gminy. Wniosek należy złożyć w generatorze na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl.

Realizacja projektów powinna trwać od 2 do 3 m-cy i odbywać się na terenie gmin do 20 tysięcy mieszkańców. W drugiej edycji programu wygra 20 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane - każdy na kwotę do 15 000 zł brutto.

Więcej informacji o programie: www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-5-0/