Ruszył nabór w programie "mPotęga"

Ruszył nabór w programie
mFundacja ogłosiła nabór wniosków w programie "mPotęga". Można uzyskać granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł na projekty dla uczniów klas 4-6 oraz 7-8 szkół podstawowych. Wnioski należy składać do 8 maja 2019 roku poprzez formularz online.

"mPotęga" to główny program grantowy mFundacji, ukierunkowany na rozwijanie edukacji matematycznej wśród uczniów poprzez tworzenie ciekawych i innowacyjnych metod przekazywania wiedzy matematycznej oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży praktycznymi zastosowaniami matematyki w życiu codziennym.

Ogłoszony konkurs przewiduje realizację projektów w dwóch kategoriach:

1) Projekty dla uczniów klas 4-6

Dofinansowanie w wysokości od 2 do 5 tys. Projekty mogą dotyczyć m.in.:       

 • innowacyjnych warsztatów, ukazujących wszechobecność matematyki;
 • konkursów matematycznych;
 • matematycznych aktywności (np. gier terenowych);
 • wycieczek i spotkań tematycznych, pokazujących praktyczne zastosowanie matematyki;
 • filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);
 • blogów o tematyce matematycznej;
 • zajęć matematycznych włączających rodziców.

Szczególnie wysoko oceniane są projekty angażujące rodziców.

2) Projekty dla uczniów klas 7-8

Dofinansowanie w wysokości od 5 do 8 tys. zł. Młodzież musi brać aktywny udział w projekcie. Zespół projektowy powinien się składać nie tylko z lidera (osoby pełnoletniej), ale też co najmniej 3 uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej. Projekty mogą dotyczyć m.in.:

 • innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, ze matematyka jest wszechobecna i praktyczna;
 • matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy matematyczne;
 • filmików edukacyjnych (także takich kręconych smartfonem);
 • blogów o tematyce matematycznej.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się działające na terenie Polski: organizacje pozarządowe (które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową powyżej 1 roku); szkoły publiczne; uczelnie wyższe; biblioteki publiczne; grupy nieformalne (np. koło naukowe, rady rodziców, grupa nauczycieli lub grupa młodzieży).

Projekt edukacyjny nie może trwać krócej niż 2 miesiące ani dłużej niż 4 miesiące. Działania mogą rozpocząć się najwcześniej 1 września 2019 r. i kończyć się najpóźniej 31 grudnia 2019 r.

By ubiegać się o dofinansowanie, Uczestnik Programu grantowego powinien wypełnić i wysłać wniosek w wersji elektronicznej za pomocą formularza online dostępnego na stronie internetowej mFundacji do 8 maja 2019 r., do godziny 24:00.

Więcej infrormacji na stronie: www.mPotega.pl