Zaproszenie do udziału w akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich, 10-12 maja 2019

Zaproszenie do udziału w akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich, 10-12 maja 2019
Jeśli jesteś beneficjentem RPO WiM 2014–2020 lub 2007–2013 i zrealizowałeś ciekawy projekt, otwórz swoją siedzibę, zorganizuj wycieczkę lub udostępnij za darmo bądź ze zniżką to, co oferujesz na co dzień. Dołącz swój pomysł do setek wydarzeń w całej Polsce w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Udział w Dniach Otwartych to świetna okazja do promocji Twojego projektu w całej Unii Europejskiej! Tegoroczna edycja otrzymała nową formułę ze względu na obchody 15-lecia Polski w Unii Europejskiej.  VI edycja pod hasłem „Polska Różnorodna”, podsumuje 15 lat wykorzystania Funduszy Europejskich oraz podkreśli ich wpływ we wszystkich regionach Polski. Relacje z najciekawszych projektów zostaną pokazane w mediach.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, główny organizator akcji w Polsce, oferuje wsparcie dla inicjatyw zgłoszonych do Dni Otwartych FE:

  • profesjonalną promocję w telewizji, w Internecie i radio,
  • funkcjonalną stronę internetową promującą akcję  z wyszukiwarką oraz mapą wydarzeń,
  • pakiet darmowych materiałów promocyjnych dla każdego wydarzenia,
  • pomoc w opracowaniu koncepcji wydarzeń,
  • opublikowanie atrakcji na mapie Europe in My Region na stronie Komisji Europejskiej,
  • obecność najciekawszych wydarzeń i atrakcyjnych projektów w mediach.

Zgłoszenie do akcji jest proste i odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę https://dniotwarte.eu, na której znajdziesz regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.

Kontakt:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
e-mail: dniotwarte@mr.gov.pl

Więcej informacji można również uzyskać pod numerem telefonu 89 51 25 184 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rpowim@warmia.mazury.pl