Konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 ogłoszony!

Konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 ogłoszony!
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej ma na celu wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, oraz samorządów (JST), które w sposób szczególny wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

W edycji 2019 nagradzane będą podmioty w ramach 5 kategorii:
 

Kategoria

I. Debiut roku

II. Najlepszy pracodawca

III. Sukces rynkowy

IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych

V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Uprawniony Podmiot

PES

PS

PS

PES

JST

Dodatkowe wymagania

Osobowość prawna, rejestracja w roku 2018

Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

Gmina lub powiat

Termin na składanie wniosków upływa 29 marca.

Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Ponadto dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano następujące wsparcie:

a) za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);

b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

W ramach każdej kategorii przewidziano też możliwość wzięcia udziału w zagranicznej wizycie studyjnej dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu w ramach kategorii I – IV laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe.

Więcej informacji na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl