Projekty społeczeństwa obywatelskiego – otwarty nabór wniosków!

Projekty społeczeństwa obywatelskiego – otwarty nabór wniosków!
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego otworzyła nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli” na projekty w ramach Komponentu 2., Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego. Termin ubiegania się o dofinansowanie mija 2 września 2019 r. o godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego wspiera projekty realizowane przez międzynarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli w działania. Celem projektów ma być aktywne włączenie obywateli o zróżnicowanych poglądach w kształtowanie polityk Unii Europejskiej w dziedzinach związanych z celami programu i priorytetami wieloletnimi. Główne cele programu „Europa dla obywateli” to:

  • przyczynianie  się  do  lepszego  rozumienia  zagadnień  związanych  z  Unią,  jej  historią  i różnorodnością przez obywateli Unii;
  • promowanie  obywatelstwa  europejskiego  oraz  poprawa  warunków  społecznego  i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii.

Wieloletnie priorytety są ogłaszane na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm oraz  Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

Szczegóły dotyczące zasad aplikowana oraz zasad dofinansowania znajdą Państwo w Przewodniku Programowym.

 

Zachęcamy jednocześnie do odwiedzenia Mapy Projektów Programu „Europa dla obywateli” jako źródła inspiracji do napisania własnego projektu!
Mapa przedstawiająca kraje członkowskie oraz kraje biorące udział w programie. Po wybraniu kraju, który nas interesuje, wyświetla się informacja o projektach, które otrzymały dofinansowanie. Mapa dostepna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej,