Nabór zgłoszeń do XV edycji Programu Liderzy PAFW

Nabór zgłoszeń do XV edycji Programu Liderzy PAFW
Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności to unikatowy i kompleksowy, bezpłatny program wsparcia i rozwoju Liderów działających na rzecz swojego lokalnego środowiska. Nabór zgłoszeń do XV edycji trwa do 11 marca 2019 roku.

Każdego roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wybiera 40 Liderów i Liderek z całej Polski, z min. 3 letnim doświadczeniem w działalności społecznej (zarówno w organizacjach pozarządowych, samorządzie, instytucjach lokalnych, biznesie, jak i grupach nieformalnych), działających w swoich lokalnych środowiskach. Program skierowany jest przede wszystkim do osób, które miały okazję zrealizować przynajmniej jeden projekt w ramach programów PAFW.

Program trwa 12 miesięcy, w trakcie których uczestnicy przechodzą intensywny kurs rozwijający ich kompetencje i wzmacniający ich w roli liderskiej. Biorą udział w debatach, warsztatach, spotkaniach z inspirującymi gośćmi i treningach liderskich. Razem z tutorami, czyli doświadczonymi liderami-doradcami, pracują indywidualnie nad rozwojem swoim i swoich społeczności. Różnorodność osób w grupie pozwala skonfrontować się z różnicami i uczyć się czerpać z nich prawdziwą siłę. To doświadczenie spaja ludzi – 660 Absolwentów i Absolwentek Programu tworzy żywotną i silną sieć.

Przebieg procesu rekrutacji:

11 lutego -11 marca             przyjmowanie zgłoszeń 
28 marca ogłoszenie wyników pierwszego etapu rekrutacji - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na rozmowy
5-12 kwietnia rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami i kandydatkami w Warszawie, Krakowie i Poznaniu
druga połowa maja ogłoszenie wyników rekruacji do XV Edycji Porgramu Liderzy PAFW (wyboru dokonuje Rada Programu)

Kalendarz XV edycji

Inauguracja

17 czerwca 2019 r.
I szkolenie 17-21 września 2019 r.
II szkolenie 21-23 listopada 2019 r.
III szkolenie 19-22 lutego 2020 r.
IV szkolenie 14-16 maja 2020 r.
Zlot i zakończenie edycji

czerwiec 2020 r.

Osoby, które zakwalifikują się do Programu, będą zobowiązane do uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, odbycia 12 spotkań z tutorem (terminy ustalane indywidualnie w trakcie trwania edycji) i udziału w wybranej wizycie studyjnej organizowanej przez absolwentów (2-3 dniowe wizyty w III, IV, V 2020 r.).

Aby się zgłosić do Programu, należy zarejestrować się, a następnie wypełnić FORMULARZ, załączyć swoje CV oraz dwie rekomendacje od osób/ instytucji/ organizacji, z którymi współpracuje lub współpracował/a Kandydat/Kandydatka i mogą opowiedzieć o Tobie jako o liderce/liderze.

Szczegółowych informacji udzielają:

Julia Szcześniak, Agnieszka Szelągowska,

tel.: 510 078 760 lub 22 556 82 57 (9:30-16:30)

Źródło informacji: strona internetowa Programu Liderzy PAFW (link otwiera się w tym samym oknie).